วิธีเลือกและใช้ CMS ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเว็บไซต์

เพื่อให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน เลือกใช้ Content Management System (CMS) ที่เหมาะสมกับความต้องการของเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ด้วยเหตุนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกและใช้ CMS ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเว็บไซต์ให้ดูประสิทธิภาพกัน

วิธีการเลือก CMS
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน: เลือก CMS ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเว็บไซต์ เช่นถ้าต้องการสร้างบล็อกเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ให้เลือก CMS ที่มีฟังก์ชั่นการสร้างบล็อกได้ง่ายและสะดวก

2. ความสามารถด้านหลัก: สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง หรือเว็บไซต์ก็สามารถใช้ CMS ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความสามารถด้านหลักของ CMS นั้นจะมีการสร้างเนื้อหา การแก้ไขเนื้อหา การเพิ่มเนื้อหา การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน เป็นต้น

3. การจัดการเนื้อหา: เลือก CMS ที่มีฟังก์ชั่นการจัดการเนื้อหาที่สะดวกและรวดเร็ว เช่นการเพิ่มรายละเอียดสินค้า การเพิ่มข้อมูลติดต่อ เป็นต้น

4. การปรับแต่ง: หากต้องการปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีลักษณะเฉพาะที่ตรงตามความต้องการ ให้เลือก CMS ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่ยาก และมีฟังก์ชั่นการปรับแต่งหลากหลาย เช่นการเลือกธีม เพิ่มโมดูล เป็นต้น

5. การพัฒนา: เมื่อกำหนด CMS ไว้แล้ว จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาต่อไปของเว็บไซต์ด้วย เพราะเมื่อเว็บไซต์เริ่มใช้งาน อาจจะต้องปรับปรุงหรือสร้างเพิ่มโมดูลต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพ

วิธีการใช้ CMS
1. ต้องคำนึงถึงทักษะของผู้ใช้: เพื่อให้การดูแลรักษาเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก อย่างน้อยต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเบื้องต้น เช่นความเข้าใจใน HTML, CSS, ภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

2. อัปเดตเวอร์ชั่น: ตลอดเวลา CMS ยังคงมีการพัฒนาอยู่เสมอ ให้ตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันของ CMS ที่ใช้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่ อัปเดตเวอร์ชั่นสามารถช่วยป้องกันปัญหาความเสี่ยงจากช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ต้องรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์: CMS จะมีชั้นความปลอดภัยที่ต่างกันไป ต้องเลือก CMS ที่มีชั้นความปลอดภัยมากที่สุด สามารถตรวจสอบด้วยการอัพเดตเวอร์ชั่นและการเพิ่มปลั๊กอินช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับ CMS ได้

4. การส่งเสริมการตลาด: เว็บไซต์ต้องไม่เพียงแค่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ยังต้องสามารถเสริมสร้างการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เช่นใส่ช่องทางสื่อสังคม ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการ SEO เป็นต้น

5. การส่งเสริมประสิทธิภาพ: เมื่อได้เลือก CMS ที่เหมาะสมแล้ว ต้องพัฒนาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่นการเพิ่มโมดูลใหม่ การตรวจสอบปัญหาการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการใช้งาน CMS

ผู้ใช้ CMS ต้องการให้เว็บไซต์ที่สร้างพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกและใช้ CMS สำหรับการสร้างเว็บไซต์นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ CMS ที่เหมาะสมกับความต้องการของเว็บไซต์ให้ดูประสิทธิผลและถูกต้อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หน้าแรก
ราคา
ตัวอย่าง
คำถาม
Scroll to Top