การเลือกสร้างเว็บไซต์ CMS คืออะไร?

การเลือกสร้างเว็บไซต์ CMS คืออะไร?

เว็บไซต์เป็นช่องทางสำหรับการแสดงผลข้อมูลและสื่อต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลก การสร้างเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ต้องมีเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง แต่การสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่งานที่ง่าย เนื่องจากต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่ง และเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์ จึงเกิด CMS (Content Management System) ขึ้นมา

CMS คืออะไร?

CMS เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งอย่างเช่น HTML, CSS, PHP หรือ JavaScript ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายและเร็วขึ้น เนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไปมากขึ้น

บทความนี้จะพูดถึงคำถามหลักของการเลือกสร้างเว็บไซต์ CMS ที่น่าสนใจ คืออะไร? และเหตุผลที่ควรเลือก CMS เมื่อต้องการสร้างเว็บไซต์

คำถามหลักของการเลือกสร้างเว็บไซต์ CMS คืออะไร?

ก่อนที่จะเลือก CMS เพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ต้องมีการพิจารณาความต้องการที่แท้จริง และเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามหลัก คืออะไรที่ต้องการจะทำกับเว็บไซต์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น

1. เราต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้
2. เราต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ง่าย
3. เราต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูลสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า

หลังจากตอบคำถามหลักเรียบร้อยแล้ว ต้องแยกประเภทของ CMS มีดังนี้

1. Open Source CMS
2. Closed Source CMS
3. SaaS (Software as a Service) CMS

โดยหลักการของเว็บไซต์ CMS จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. ประเภท Search Engine Friendly CMS
2. ประเภท Social Network CMS

เหตุผลที่ควรเลือก CMS เมื่อต้องการสร้างเว็บไซต์

1. ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง

หลายคนมีความกังวลว่าการสร้างเว็บไซต์นั้นจะต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งมาก แต่ถ้าเลือกใช้ CMS เพื่อสร้างเว็บไซต์ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งเลย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นในการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง

2. ช่วยลดต้นทุนในการสร้างเว็บไซต์

การเลือกใช้ CMS เพื่อสร้างเว็บไซต์นั้น จะช่วยลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเพื่อสร้างเว็บไซต์ให้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการสร้างเว็บไซต์ของท่านได้อีกด้วย

3. เพิ่มความสะดวกในการจัดการเว็บไซต์

CMS ช่วยให้การจัดการเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการเว็บไซต์ของท่าน โดยเฉพาะในการอัพเดทเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงแบบออกแบบ

สรุปผล

การเลือก CMS เพื่อสร้างเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก หากท่านต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้ในทางธุรกิจ ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนกับความต้องการในการใช้งาน เพื่อเลือก CMS ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ของทางธุรกิจของท่านมากที่สุดค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

หน้าแรก
ราคา
ตัวอย่าง
คำถาม
Scroll to Top